Mitjans de comunicació: entre el poder absolut i el poder subtil

Deixa un comentari

20 Abril 2013 per Mercè Fàbregas

Hipòtesis sobre els “usos i gratificacions”

El procés de comunicació ja no es concep com un procés unidireccional sinó que es reconeix el paper del públic com iniciador de missatges de retorn, capaç de generar les seves pròpies respostes a partir de com interpreta la informació; el receptor usa la informació.

Un element característic de la hipòtesis sobre els “usos i gratificacions” és que l’estudi dels efectes dels mitjans parteix de considerar el conjunt de les necessitats de l’audiència com una variant independent, i les posa en relació amb el consum i usos que els destinataris fan dels mitjans. Sota aquesta perspectiva, els efectes de la comunicació de masses serien una conseqüència de les gratificacions a unes necessitats experimentades pel receptor; de manera que:

… los media son eficaces si y cuando el receptor les atribuye dicha eficacia, sobre la base justamente de la gratificación de las necesidades.”1

Així, posant en relació el context social de l’individu amb els tipus de necessitats que afavoririen el consum de mitjans, es poden establir les següents modalitats2:

La SITUACIÓ SOCIAL …

Ús dels mitjans per tal de …

… crea conflicte i tensions … atenuar tensions
… crea consciència dels problemes als quals cal posar atenció … estar-ne informats
… ofereix poques possibilitats per satisfer determinades necessitats … delegar la satisfacció de necessitats
… crea determinats valors … afirmar i reforçar valors
… proporciona expectatives de familiaritat amb segons quin tipus de missatges … assegurar la pertinença a grups socials de referència

Amb els “usos i les gratificacions”, hi ha hagut un desplaçament en l’origen dels efectes passant, del simple contingut del missatge, a tot el context comunicatiu. Així, segons Wolf, les gratificacions tant poden venir dels continguts, com de l’exposició al mitjà en si mateix, com de la situació comunicativa associada a un mitjà3.

Reflexions a propòsit dels “usos i gratificacions”

Personalment crec que la hipòtesi sobre els “usos i les gratificacions” presenta un parell inconvenients conceptuals. En primer lloc; en vincular el consum de comunicació de masses a les expectatives de satisfacció d’unes determinades necessitats, es córrer el perill de caure en els prejudicis implícits en la noció societat massa, la qual concep l’individu com un ésser aïllat i desarrelat i que busca el sentit del seu món en l’ús dels mitjans.

… la hipótesis de los “usos y gratificaciones” tiende a acentuar una idea de audience como conjunto de individuos escindidos del ambiente y del contexto social que en cambio modela sus propias experiencias, y por tanto las necesidades y los significados atribuidos al consumo de los distintos gèneros comunicativos”4

El segon inconvenient que hi veig és que sembla que, malgrat tot, s’està atribuint un cert poder als mitjans de comunicació, per bé que no de forma explícita.

Els defensors de la hipòtesi dels “usos i gratificacions” sostindran que tal poder és relatiu, ja que el receptor pren la iniciativa en la tria (conscient) del mitjà que consumeix. Sostindran, també, que un dels punts fonamentals de la teoria és que els mitjans de comunicació competeixen amb altres fonts de satisfacció de necessitats, relativitzat així el poder dels mitjans.

20071214elpepivin_4Tanmateix, s’hauria de tenir present el paper condicionant de la comunicació de masses en la formació de l’opinió pública; Niklas Luhmann, en la seva teoria de la tematització afirma l’important paper dels mitjans de comunicació en la tria dels temes que haurien de ser objecte d’interès per part del públic5.

Així, tal com jo ho veig, s’albira un poder dels  mitjans de comunicació gens menyspreable, des del moment que el destinatari sembla que hi confia per saber què passa pel món, per reafirmar els valors socials, o per reforçar el sentiment de pertinença al seu grup social.

Conclusions: del poder absolut al poder subtil

Al llarg de tota la unitat hem anat veient una evolució en el tractament del poder i de l’eficàcia dels mitjans de comunicació de masses. La teoria hipodèrmica va atorgar un poder, quasi absolut, als mitjans de comunicació de masses; en la qual, poder i eficàcia anaven del bracet.

Les teories successives relativitzen aquest poder sostenint el fracàs de la propaganda i es comencen a preguntar el perquè d’aquesta ineficàcia. Es va començar a reconèixer els aspectes psicològics del receptor a l’hora d’interpretar i dotar de significat al contingut del missatge (els efectes de la persuasió); per altra banda, es reconeix la influència de l’entorn on tenia lloc la situació comunicativa (els efectes limitats).

La hipòtesis dels “usos i gratificacions” diu que el receptor és qui determina l’eficàcia dels mitjans en funció de si l’ús d’un determinat mitjà satisfà, o no, les seves necessitats. La gratificació, però, no és gratuïta, ja que està mediatitzada pels interessos particulars del mitjà escollit pel receptor. I aquests interessos, com aquell qui no vol la cosa, poden derivar en formes subtils d’exercir manipulació o persuasió.

Bibliografia

Busquet, Medina, Sort. “La recerca comunicativa. Principals escoles i tradicions” pàg. 13-15. A: Mitjans de comunicació digital. Història i actualitat. Barcelona: FUOC. (2010)

Wolf, Mauro. La investigación de la comunicación de masas. Crítica y perspectivas. Barcelona: Paidós (1994). Pàg.77-90

Notes:

1Wolf, pàg. 78

2Wolf, pàg. 81

3Wolf, pàg. 85

4Wolf, pàg. 88

5Busquet et al, pàg.14

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 23 other followers

Arxius

Estadístiques del Blog

  • 1.634 hits
%d bloggers like this: